Νέα

Ο καολίνης είναι ένα μείγμα ανόργανων μη μετάλλων.

Σε σύγκριση με τον μη ασβεστωμένο καολίνη, ο πυρωμένος καολίνης έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε δεσμευμένο νερό,

αυξημένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο και αλουμίνα, αυξημένα ενεργά σημεία, αλλαγή δομής και

μικρότερο και ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων σε πυρωμένο καολίνη χαμηλής θερμοκρασίας.Τα πλαστικά, το τεχνητό δέρμα, το φυσικό τσιμέντο, τα πυρίμαχα υλικά, οι χημικές βιομηχανίες και η γεωργία δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.Με την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας εμπλουτισμού του αργίλου καολίνη, το εύρος εφαρμογής του καολίνη θα γίνεται όλο και πιο ευρύ.

9

Λευκότητα και Φωτεινότητα
Η λευκότητα είναι μία από τις κύριες παραμέτρους της απόδοσης της διεργασίας του καολίνη και ο καολίνης με υψηλή καθαρότητα είναι λευκός.Η λευκότητα του καολίνη διακρίνεται σε φυσική λευκότητα και φρυγμένη λευκότητα.Για τις κεραμικές πρώτες ύλες, η λευκότητα μετά την πύρωση είναι πιο σημαντική και όσο υψηλότερη είναι η λευκότητα της φρύξης, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα.ο

Η κεραμική τεχνολογία ορίζει ότι το στέγνωμα στους 105°C είναι το πρότυπο ταξινόμησης για τη φυσική λευκότητα και η φρύξη στους 1300°C είναι το πρότυπο ταξινόμησης για την πυρωμένη λευκότητα.Η λευκότητα μπορεί να μετρηθεί με έναν μετρητή λευκότητας
Κατανομή μεγέθους σωματιδίων
Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων αναφέρεται στην αναλογία (εκφρασμένη ως ποσοστό) του

τα σωματίδια του φυσικού καολίνη εντός ενός δεδομένου συνεχούς εύρους διαφορετικών μεγεθών σωματιδίων (εκφρασμένα σε χιλιοστά ή σε πλέγμα κόσκινων μικρών).Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων

Τα χαρακτηριστικά του καολίνη έχουν μεγάλη σημασία για την επιλεκτικότητα του μεταλλεύματος και της διεργασίας

εφαρμογή.Το μέγεθος των σωματιδίων του έχει μεγάλη επίδραση στην πλαστικότητα, το ιξώδες της λάσπης, τα ιόντα

ικανότητα ανταλλαγής, απόδοση σχηματισμού, απόδοση στεγνώματος και απόδοση πυροδότησης.

10

Pελαστικότητα
Η λάσπη που σχηματίζεται από το συνδυασμό καολίνη και νερού μπορεί να παραμορφωθεί υπό την επίδραση εξωτερικής δύναμης και αφού αφαιρεθεί η εξωτερική δύναμη, μπορεί να διατηρήσει τη φύση αυτής της παραμόρφωσης, δηλαδή την πλαστικότητα.Η πλαστικότητα είναι η βάση της διαδικασίας χύτευσης του καολίνη στο κεραμικό σώμα και είναι επίσης ο κύριος τεχνικός δείκτης της διαδικασίας.Ο δείκτης πλαστικότητας και ο δείκτης πλαστικότητας χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναπαραστήσουν το μέγεθος της πλαστικότητας.


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-15-2022